Kjerneboring i Arendal

Kjerneboring i Arendal

Kjerneboring i Arendal

kjerneboring-arendal

 

Kjerneboring i Arendal utført av Kristiansand Bygg AS. Her kjernebores det i en kum i veien. for sammenkobling av ny overvannskume. Her er det hverken strøm, vann eller feste til vanlig kjerneboremaskin. Her brukes en håndholdt kjerneboremaskin, strømagregat og pumpekane til vann. Kjerneboring med spesial størelse for pakninger i kumer for å få 100% passform på pakningene for å ikke få lekasje