Kjemisk injeksjon

Kjemisk injeksjon

Kjemisk injeksjon

Kjemisk injeksjon/injisering benyttes ved tetting av betong og mindre riss/ sprekker på betongkonstruksjoner og i fjell. Kristiansand Bygg utfører slike jobber over hele Sør-Norge og har lang erfaring innen feltet.

Kjemisk injeksjon/injisering er en metode for å senke permeabiliteten (gjennomstrømmeligheten), for å stabilisere eller reparere en konstruksjon.

Betong lever et termisk liv, slik som alle andre materialer. Det vil si at konstruksjonen utvider seg, og trekker seg sammen ved stigende og synkende temperatur, og ved andre ytre påkjenninger. Dette kan føre til riss, og gjennomgående sprekker som, under gitte forutsetninger, kan føre til vannlekkasjer. Sprekker kan også oppstå under betongens hydratiseringsprosess, det vil si når den stivner etter utstøping. Når man bygger i betong, utføres støpingen i faser, og dette gjør at det blir en del støpeskjøter. En typisk utett støpeskjøt er overgang vegg/gulv i kjeller.

Grunnprinsippet for kjemisk injeksjon/injisering er at hull bores i løsmasser, berg eller betong, og injeksjonsmidler presses inn i åpne porer og sprekker under høyt trykk. Vi arbeider med trykk opp til 400 BAR. Injeksjonsmiddelet binder av og virker tettende og/eller forsterkende.

Metoden kan også benyttes til å lime sammen delaminerte betongkonstruksjoner der det ikke er vanninnsig eller lekkasjer. Kristiansand Bygg injiserer, limer bygningsdeler og sprekkskader, med forskjellige typer løsningsmiddelfrie Epoxyprodukter. Disse produktene er lettflytende, har en høyere mekanisk styrke enn betong, og konstruksjonen gjenvinner det meste av sin monolittiske egenskap. Man får da en monolittisk limskjøt, som ikke sprekker opp igjen.

Lekkasjetetting med sementinjeksjon

Denne teknikken benyttes hovedsaklig i tunneler og damanlegg for å stoppe vannlekkasjer. Ved injeksering av sement, fyller man opp sprekker og tomrom, og stanser således lekkasjer. Sementinjeksjon benyttes også til stabilisering av løsmasser. For eksempel oppjekking av setningsskadede bygninger og konstruksjoner i betong.

Arbeidet kan utføres på steder slik som:

 • Dammer
 • Svømmebasseng
 • Fuktige kjellere
 • Heissjakter
 • Tuneller
 • Kulverter
 • Industribygg
 • Renseanlegg
 • Vannbehandlingsanlegg
 • Siloer
 • Garasjebygg
 • Bolighus

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud (prosjekt- og timepris).

kjemsik-innjeksjon-grimstad