Hydraulisk fjellsplitting

Hydraulisk fjellsplitting

Hydraulisk fjellsplitting

Mange ønsker å fjerne fjell som ligger helt inntil hus eller garasje. Å fjerne dette ved sprenging, kan være svært risikofylt. En av metodene Kristiansand Bygg AS benytter, er å kile fjellet bort. Det vil si at det borres hull, men i stedet for dynamitt, benyttes det hydrauliske kiler. Kilene presser fjellet ut med en kraft på opptil 450 tonn!

På denne måten kan Kristiansand Bygg AS hjelpe med å fjerne alle typer stein og fjell, uten at det er noen risiko for rystelser eller andre former for ødeleggelser. Du slipper dyre sprengingsforsikringer, samt at det er en billigere metode enn Trollkraft, ekspanderende mørtel og tilsvarende metoder.

hydraulisk_fjell_splitting