Drenering

Drenering

Drenering

Dersom det er lukt i kjelleren eller du ser antydning til mugg eller saltutsalg på kjellerveggen, har du sannsynligvis et dreneringsproblem. I disse tider hvor alle himmelens sluser har åpnet seg, kan mange oppleve tegn på at dreneringen sannsynligvis er dårlig og at det må gjøres noe med den. En dårlig drenering kan gi seg mange utslag og det er viktig å være bevisst tegnene, slik at tiltak kan iverksettes før konsekvensene blir for dramatiske.

For å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren dreneres bygg og boliger med grunnmurspapp og dreneringsrør under bakken.

Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet i bygget. Dette er en jobb vi i Kristiansand Bygg kan hjelpe deg med!

Dreneringsarbeid i Kristiansand