Betongsaging

Betongsaging

BETONGSAGING

Kristiansand Bygg A/S utfører de aller fleste jobber innenfor feltet betongsaging, vi har betongsager både for vegg- og gulvsaging. Med utstyret vårt kan vi sage i tykkelser inntil 200 cm.

Vi utfører betongsaging på alle typer bygg, næringsbygg, industribygg, veikonstruksjoner som bruer og tuneller, kaier og havner og privathus.

Typiske oppgaver kan være utsaging av åpninger i vegger og dekker, for eksempel til dører, porter og vinduer.